Tổng kết

Trà Đá Thủ Đô hi vọng thông tin trên đây đã giúp cho bạn hiểu rõ vì sao mệnh Mộc và mệnh Kim khắc nhau? Và có những quyết định đúng đắn cho mình trong các mối quan hệ, trong các lựa chọn vật dụng gắn với bản thân.